Skip to content →

Đóa Hồng | The Rose – Amanda McBroom

Trái tim nào sợ tan vỡ

Sao nhảy được điệu hoan ca

Giấc mơ nào không thức dậy

Cơ hội biết nơi đâu là

Người kia không trao thân ấy

Có lẽ cũng không cho đi

Và linh hồn không dám chết

Nào đâu biết sống là gì

ΔΔΔ

It’s the heart afraid of breaking

That never learns to dance.

It’s the dream afraid of waking

That never takes the chance.

It’s the one who won’t be taken

Who cannot seem to give,

And the soul afraid of dyin’

That never learns to live

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Eng Poem Thơ Translations Viet

Comments

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
%d bloggers like this: