Skip to content →

Tag: Thought Catalog

Quà số 1: Người tình (Olivier Miller)

Tác giả: Olivier Miller Đăng ngày 23 tháng 09 năm 2012 tại Thought Catalog  Dịch: Rio Lam – nhân một ngày đẹp trời cuối tháng 09 (U.S.  National Archives) Người tình yêu khách thể. Khách thể có thể là bất kỳ điều gì. Một cô gái đẹp, một quyển sách cũ sờn gáy, thậm chí là một con mèo. Thiệt tình là bất kỳ điều gì đó. Người tình trút tình yêu của chàng vào trong khách thể. Người tình chọn lấy khách thể từ thế giới, nhưng khi yêu nó, chàng đã thay đổi nó. Chàng thay đổi nó…

Leave a Comment
Back To Top