Skip to content →

Là Mộng Trong Mơ | A Dream Within A Dream – Edgar Allan Poe

Ta hôn nhánh chân mày người nhé

Rồi nói lời tạ từngười đây

Giờ phút này ta thú nhận người hay

Có gì sai đâu khi người nghĩ

Ngày ta sống là ngày mộng thôi nhỉ

Nhưng nếu hy vọng đã vụt bay

Giữa đêm đen hay giữa ban ngày

Trong tầm mắt hay khuất mày khuất mặt

Khác gì đâu, có khác gì đâu nhỉ?

Tất cả những gì ta ngỡ hoặc thấy

Chỉ vậy thôi, là mộng trong mơ

Ta đứng giữa tiếng sóng gầm bờ

Nơi bảy nổi ba chìm vỗ đập

Và ta giữ trong bàn tay ấy

Chỉ một nắm cát ánh vàng phai

Vậy mà cát trôi qua kẽ tay

Về sâu lắm, về nơi nào xa lắm

Để rồi ta khóc – ta khóc – ta khóc

Ôi Thượng Đế! Phải chăng con không thể

Giữ chặt hơn, nắm tay này chặt hơn?

Ôi Thượng đế! Phải chăng là bất khả

Kéo một hạt khỏi sóng cuộn không ngừng?

Lẽ nào những gì ta ngỡ hoặc thấy

Chỉ vậy thôi, là mộng trong mơ?

ΔΔΔ

Take this kiss upon the brow!

And, in parting from you now,

Thus much let me avow —

You are not wrong, who deem

That my days have been a dream;

Yet if hope has flown away

In a night, or in a day,

In a vision, or in none,

Is it therefore the less gone?

All that we see or seem

Is but a dream within a dream.

I stand amid the roar

Of a surf-tormented shore,

And I hold within my hand

Grains of the golden sand —

How few! yet how they creep

Through my fingers to the deep,

While I weep — while I weep!

O God! Can I not grasp

Them with a tighter clasp?

O God! can I not save

One from the pitiless wave?

Is allthat we see or seem

But a dream within a dream?

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Eng Poem Thơ Translations Viet

Comments

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
%d bloggers like this: