Skip to content →

Đối thoại

– Em đang làm gì vậy Rio?

– Em đang nghĩ.

– Về cái gì?

– Về chuyện vì sao em không nghĩ được cái gì ra hồn cả.

– Còn trẻ mà.

– Vậy khi nào mới đủ già?

– Không biết.

– Em cũng không biết.

– Vậy hãy nghĩ về nó đi: khi nào sẽ già?

– Không. Em phải nghĩ cho xong chuyện tại sao em không nghĩ được cái gì ra hồn trước đã.

– Ừ, tùy em.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký

Comments

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
%d bloggers like this: