Skip to content →

Mẹ, con hứa.

Mẹ à,

Con xin lỗi vì những gì con đã làm, đang làm, và sẽ làm.

Và con cũng biết, điều duy nhất có thể chuộc lỗi được, là con sẽ cố gắng sống hạnh phúc, thật hạnh phúc.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký

Comments

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
%d bloggers like this: