Skip to content →

Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng

Nãy giờ nằm cứ nhớ mang máng một tích xưa nào đó của Trung Quốc. Ban đầu nghĩ đến Bá Nha – Tử Kỳ; nhưng không phải, không đúng.

Nghĩ mãi mới biết hoá ra đang nhớ đến chuyện Tư Mã Tương Như tấu khúc Phượng cầu hoàng, hay đến mức làm Trác Văn Quân nửa đêm bỏ nhà theo trai.

Không giống lắm, nhưng đại khái cũng là chuyện cảm được khí chất từ thanh văn mà tương ngộ.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký

Comments

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
%d bloggers like this: