Skip to content →

Tag: family

Đưa Mẹ đi chơi

Lần thứ hai mẹ và Măng bay từ Mỹ về Việt Nam, nhưng lần này Nấm không đưa mẹ ra sân bay được. Nấm tự nghĩ rồi tự an ủi, mấy ngày vừa rồi đi chơi cũng đã đưa được Mẹ và Măng đến bao nhiêu chỗ hay ho, nếu không phải là Nấm thì chắc khó làm được. Nghĩ là vậy thôi nhưng vẫn buồn, buồn vì ngần này tuổi rồi mà gia đình đi chơi vẫn không phụ được đồng nào.

3 Comments

Farewell, Lone Star

I- The Lone Star Maybe you don’t know just yet, but “Lone Star” is Texas’s nickname. On May 16, I spent the last night with my Lone Star. I came to Texas 5 years ago, much more innocent and less cynical. There have been so many things happening here, things I would never forget as they already became a part of who I am. But do I love Texas? Funny how things are, you know. Some people you love by choice, because they’re cool, they’re beautiful or they get you. But some others, you only feel the connection after winding…

One Comment
Back To Top