Skip to content →

Long Thần Tướng – Phong Dương Comics

Long Thần Tướng là bộ truyện tranh dã sử kể về cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ hai của nhà Trần. Bộ truyện được thực hiện bởi Phong Dương Comics – bao gồm họa sĩ Nguyễn Thành Phong, họa sĩ Nguyễn Mỹ Anh và tác giả kịch bản Nguyễn Khánh Dương. Dự án này đã kêu gọi thành hơn 300.000.000 VND trong vòng 2 tháng và đoạt giải Bạc cuộc thi Truyện Tranh Quốc Tế do Nhật Bản tổ chức.

Tôi đã hoàn thành dịch xong tập 1 bộ truyện sang tiếng Anh, hiện đang trong quá trình dịch tập hai.

 

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Comments

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top