Skip to content →

Mũi tên và Khúc ca | The Arrow And The Song – Henry Longfellow

Tôi bắn mũi tên vào không trung

Vun vút lao, tôi không nhìn rõ

Nơi nào đó ở trên mặt đất

Tên đã rơi không tiếng gọi mời

Δ

Tôi thở khúc hát vào không trung

Thoang thoảng tan, tôi không thấu rõ

Mắt ai tỏ, tầm nhìn vời vợi

Lần theo lời của một khúc ca?

Δ

Mãi về sau, dưới gốc sồi già

Tôi tìm thấy mũi tên không gãy

Và khúc hát trọn vẹn trôi chảy

Tôi tìm thấy trong tim bạn mình

ΔΔΔ

I shot an arrow into the air,

It fell to earth, I knew not where;

For, so swiftly it flew, the sight

Could not follow it in its flight.

Δ

I breathed a song into the air,

It fell to earth, I knew not where;

For who has sight so keen and strong,

That it can follow the flight of song?

Δ

Long, long afterward, in an oak

I found the arrow, still unbroke;

And the song, from beginning to end,

I found again in the heart of a friend.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Eng Poem Thơ Translations Viet

Comments

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
%d bloggers like this: