Skip to content →

This year, I wish for bread and roses too.

Còn gì đáng để làm trong ngày hôm nay hơn là viết một chút nhỉ.

Nhưng viết gì đây?

Ngày mai sẽ là một ngày khác ngày hôm nay, đại loại vậy.

Và hôm nay, dù có là cái ngày quần què quỷ quái gì đí nữa, thì cũng không vui bằng ngày mình nhận được tin có học bổng hay ngày mua vé về Việt Nam hay ngày chính thức đặt chân xuống Việt Nam.

Mình không có gì để viết nhiều về ngày hôm nay cả. Mình hơi nhớ ngày này của năm ngoái. Hôm đó mình ngồi trong Ginza, và mình nhớ điều ước năm ngoái là gì. Nó đã thành hiện thực 🙂

Năm sau mình cũng sẽ nhớ ngày này của năm nay, mình biết vậy. Với Oanh.

Mình thương nhà mình nhiều.

Thôi, nghe nhạc

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=OpnZP1qLiQs]

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký

Comments

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
%d bloggers like this: