Skip to content →

Tag: The Golden Rose and the Rainy Dawn

Bụi quý (Pautovsky)

Thầy nói đây là một trong những truyện ngắn phải đọc. Thế là mình đọc. Từ năm lớp 10 đến bây giờ đã gần 6 năm. Lòng có lúc nguội lạnh như lửa, có lúc toả khói như băng; nhưng nhiệt tâm cho một bông hồng vàng thì chưa bao giờ mất. Btw, đứa mô mượn quyển ni của thầy mà ko trả, chừ mua quyển mới trả đi nghe bây :)) mỗi lứa học trò đi qua là tủ sách nhà thầy vơi vài cuốn. Ác vừa thôi chớ. À, tìm ảnh minh hoạ cho bài trên google thì…

Leave a Comment
Back To Top