Skip to content →

Tag: tattoo

Phần 1_Lịch sử hình xăm qua lời của Joann Fletcher [Smithsonian]

Hôm nay mới “ăn mừng” quyết định mới bằng việc subscribe tạp chí Smithsonian với cả tìm địa chỉ tiệm xăm tốt nhất ở Arlington. Và để kết hợp 2 chuyện đó thì mình sẽ dịch bài viết về Hình xăm trên Smithsonian.com. Nguồn: http://www.smithsonianmag.com/history-archaeology/tattoo.html?c=y&page=1 Hình xăm Một lịch sử xa xưa và bí ẩn Cate Lineberry Con người đã đánh dấu cơ thể họ bằng hình xăm trong hàng nghìn năm. Những thiết kế vĩnh viễn này – dù đơn giản hay phức tạp cũng thuộc về cá nhân – có thể là một lá bùa, một biểu tượng vị…

Leave a Comment
Back To Top