Skip to content →

Nothing much.

Tôi đến là vật vã bởi sự tù túng, ngột ngạt, nông cạn, hời hợt, thiếu tri thức, thiếu tinh tế,…

của tôi.

Tôi ghét luôn cả việc thấy mình như thế, biết mình như thế, không làm gì khác được, mà vẫn yêu mình nhiều như thế.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký

Comments

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
%d bloggers like this: