Skip to content →

Tag: dylan thomas

Và cái chết không thể nào thống trị | And death shall have no dominion – Dylan Thomas

/Well, it’s me, again with my fav poet. / Và cái chết không thể nào thống trị. Muôn người nằm xuống, loã thể, hoà một thân Nơi đấng trong gió, nơi vầng nguyệt Tây phương Khi xương tàn đã sạch và xương không còn vương, Nơi khuỷu tay và bàn chân có ngàn tinh tú Dẫu điên cuồng, minh triết chẳng hề xa Chìm sâu đáy biển, một mai họ vươn lên Tình nhân không còn nhưng tình yêu vẫn không mòn; Và cái chết không thể nào thống trị. . Và cái chết không thể nào thống trị. Dưới…

Leave a Comment
Back To Top