Skip to content →

Tag: Public Relations

When You Have To Promote The Bad Guy

Not all PR practitioners are evil Sometimes I hate my career as a Public Relations practitioner so much because I think it is everything fake about this world. Even more terrible than its sibling, Advertising, PR’s mission is to trick you to love the clients it serves while pretending to not do so. For example, if Advertising constantly tells you straight-forward to buy this cool product, PR in its pure form will say, “Okay, I love you no matter what. You are my angel. By the way, do you know all of the angels up there use this cool product? Nah, you…

One Comment

Một Người Bình Thường Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân – Phần 2

Như đã nói trong bài trước, trong phần 2 này tôi sẽ nói đến những “tactic” cơ bản nhất để xây đựng thương hiệu cá nhân. Bất kỳ ai cũng đều có thể hoàn thành những việc này. Vậy nên tôi xin phép nhắc lại: đây là series dành cho những người chưa hoặc chỉ mới mon men đến gần con đường định hình thương hiệu, và tự thấy bản thân chưa có điều gì nổi bật.

Leave a Comment

101 Personal Branding For A (Very) Ordinary Folk – Part 1

I’ve been thinking about writing an article about personal branding. The reason I hesitated was because this subject has been discussed by ample people who are way more famous and credible than I am. But two days ago, it came to me that there were some corners left in this area which hadn’t been covered yet. And in those corners, my targeted audience is waiting.

Leave a Comment

Một người bình thường xây dựng thương hiệu cá nhân – Phần 1

Gần đây tôi hay ấp ủ ý định viết một bài về xây dựng thương hiệu cá nhân. Tôi đắn đo bởi lẽ nội dung này đã được khai thác rất nhiều thừ những người nổi tiếng và uy tínhơn mình. Bạn nào cần nên học từ họ hơn là tôi.

Nhưng cách đây hai ngày tôi vừa tìm được đối tượng độc giả mình nên hướng đến (targeted audience). Thế là bèn bắt tay vào lên dàn ý và triển khai luận điểm ngay.

One Comment
Back To Top