Skip to content →

Tag: kiddos

Thư gởi cho anh, cho anh nào đang đọc thư này

Zi Nguyen Hôm nay em ra khỏi nhà. Giời ạ, một chuyện như thế mà em cũng phải kể ra đây sao? Ngày nào em chẳng ra khỏi nhà, anh nhỉ. Mỗi ngày em ra khỏi nhà, đi làm, đi chợ, đi mua đồ, có những ngày đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Nhưng em đã đi đâu trong những ngày ấy? Một lộ trình lặp đi lặp lại, qua những điểm đã quen mắt quen tai, làm việc và làm việc; để rồi tối đến lết về nhà trong trạng thái toàn thân mệt rã và…

Read More Thư gởi cho anh, cho anh nào đang đọc thư này

Leave a Comment

A little painter

So today there’re some guests coming over my relatives’ house to have a dinner. They took their children along with them. Here’s my conversation with a little boy who draws a ninja. Ben: hey, see my drawing. Rio: oh, cool. You’re talented. Ben: i love drawing. Rio: are you gonna become a painter? Ben: i like it. But my parents want a doctor. Rio: how do you know? Ben: they told me that. Rio: but you wanna become a painter, don’t you? Ben: I do. Rio: i think your parents will be happy when you’re happy. Ben: are you sure?…

Read More A little painter

Leave a Comment
Back To Top