Skip to content →

Mũi tên và Khúc ca | The Arrow And The Song – Henry Longfellow

Tôi bắn mũi tên vào không trung

Vun vút lao, tôi không nhìn rõ

Nơi nào đó ở trên mặt đất

Tên đã rơi không tiếng gọi mời

Δ

Tôi thở khúc hát vào không trung

Thoang thoảng tan, tôi không thấu rõ

Mắt ai tỏ, tầm nhìn vời vợi

Lần theo lời của một khúc ca?

Δ

Mãi về sau, dưới gốc sồi già

Tôi tìm thấy mũi tên không gãy

Và khúc hát trọn vẹn trôi chảy

Tôi tìm thấy trong tim bạn mình

ΔΔΔ

I shot an arrow into the air,

It fell to earth, I knew not where;

For, so swiftly it flew, the sight

Could not follow it in its flight.

Δ

I breathed a song into the air,

It fell to earth, I knew not where;

For who has sight so keen and strong,

That it can follow the flight of song?

Δ

Long, long afterward, in an oak

I found the arrow, still unbroke;

And the song, from beginning to end,

I found again in the heart of a friend.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Eng Poem Thơ Translations Viet

Comments

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: