Skip to content →

Viết nhanh

Có người hỏi em thích văn em thế nào, mình buột miệng trả lời thích văn của em sexy. Cái từ sexy thần thánh của tiếng Anh í… Đại ý là em thích văn của em có da có thịt, có đường cong đường lượn, có ánh mắt gợn sóng, có bờ môi cong vút hút hồn thiên hạ, có mềm mại và xương xẩu, có chỗ lồi chỗ lõm, có rờ rỡ khuôn mặt và có những góc khuất khó gọi tên.

Viết vài dòng thế này thôi, viết nữa không tiện. Bây giờ đến cả trang này cũng chẳng còn là chốn riêng nữa rồi. Chán.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký

Comments

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
%d bloggers like this: