Skip to content →

Đối thoại

– Em đang làm gì vậy Rio?

– Em đang nghĩ.

– Về cái gì?

– Về chuyện vì sao em không nghĩ được cái gì ra hồn cả.

– Còn trẻ mà.

– Vậy khi nào mới đủ già?

– Không biết.

– Em cũng không biết.

– Vậy hãy nghĩ về nó đi: khi nào sẽ già?

– Không. Em phải nghĩ cho xong chuyện tại sao em không nghĩ được cái gì ra hồn trước đã.

– Ừ, tùy em.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký

Comments

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: